Temassız Alından Ateş Ölçer

Ölçüm Aralığı: 32°C – 45°C
Doğruluk: 0.2°C
Örnekleme Hızı: 1 saniye
Ölçüm Mesafesi: 5 cm  10 cm
Ölçüm Seçenekleri: Derece / Fahrenheit
Otomatik Kapanma: 18 Saniye içerisinde